RODO – Przeprowadzimy dla Państwa procedurę zmian wynikających z rozporządzenia.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych czyli w skrócie RODO ma za zadanie ujednolicić przepisy regulujące ochronę danych osobowych w Państwach Unii Europejskiej.

Kogo dotyczą zmiany?

RODO wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Od tego dnia wszyscy administratorzy danych muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu, które zmieni dotychczasowe podejście do ochrony danych. Z  perspektywy przedsiębiorstw szykują się bardzo istotne zmiany: weryfikacja stosowanych dotychczas rozwiązań, nowe obowiązki oraz konieczność dostosowania procesów i zaplecza technologicznego. Dla wielu firm wielu oznacza to poważne zmiany do których trzeba się z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować.

Archiwizacja danych

Użytkowników komputerów można podzielić na dwie grupy – tych którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy… będą je robić.

Każdy wie, że systematyczne robienie kopii zapasowych ważnych danych przechowywanych w komputerze jest bardzo ważne. Niestety ta istotna czynność jest bardzo często zaniedbywana. Dlatego INFOBIURO oferuję kompletny system całkowicie automatyzujący archiwizację danych dla komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów oraz innych urządzeń, na których gromadzone są ważne pliki.

Depositphotos_5679056_l-1024x768

Ochronie Danych Osobowych

Usługa polega na opracowaniu pełnej dokumentacji wymaganej Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Usługa obejmuje inwentaryzację zbiorów, programów oraz obszarów przetwarzania (ankietowanie), opracowanie polityki i instrukcji oraz sporządzenie listy działań do wykonania przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ustawowymi..

Zakres usługi:

1.Inwentaryzacja stanu ochrony danych osobowych

Przeprowadzenie audytu wstępnego: ankieta , maile (do ustalenia ewentualne spotkanie) na podstawie którego tworzony jest wykaz zbiorów, jakie przetwarza Administrator, programów  i miejsc, gdzie one się znajdują oraz jak są zabezpieczone. Sprawdzana jest  podstawa legalności przetwarzania zbiorów i spełnienie obowiązku informacyjnego (Art. 23,27,24,25)

  1. Opracowanie Polityki bezpieczeństwa informacji:
  • Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych
  • Opis struktury zbiorów danych i powiązań
  • Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami
  • Środki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych
  • Rejestracja zbiorów w GIODO

Tam, gdzie jest to wymagane, przygotowywany jest wniosek rejestracyjny celem zgłoszenia wniosku do GIODO lub do wewnętrznej rejestracji przez ABI.

  1. Opracowanie listy końcowych zaleceń korekcyjnych do wykonania przez klienta Utworzenie listy zadań dla ADO, niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu ochrony danych. Są to zadania, które może wykonać jedynie ADO  a nie Konsultant.