W naszej ofercie znajdą Państwo możliwość zawarcia stałej umowy abonamentowej na obsługę informatyczną dla firmy lub instytucji, która gwarantuje bieżący dostęp do profesjonalnego wsparcia informatycznego i serwisu infrastruktury elektronicznej.

STAŁE UMOWY SERWISOWE

Oferujemy umowy serwisowe zapewniają kompleksową obsługę informatyczną sieci, serwerów oraz wsparcie użytkowników końcowych z gwarantowanymi czasami reakcji serwisu. Umożliwiają zastąpienie lub zredukowanie istniejącego działu IT oraz zwiększenie jakości wsparcia informatycznego. Uniezależniają Klienta od urlopów i zwolnień własnych pracowników.

ASYSTA TECHNICZNA

Asysta techniczna umożliwia naszym Klientom uzyskanie dostępu do wysokiej klasy specjalistów w celu realizacji pojedynczych zleceń wdrożeniowych oraz okresowych przeglądów utrzymaniowych wdrożonych systemów. Zmniejsza to nakłady bieżące na utrzymanie lokalnych działów IT, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylko w momentach, gdy są niezbędni, zapewniając dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej stosownie do potrzeb.

OUTSOURCING USŁUG SERWISOWYCH

Outsourcing administracji i serwisu infrastruktury informatycznej ma na celu odciążenie lokalnych działów IT oraz zminimalizowanie nakładów finansowych i czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługi użytkowników.

USŁUGI SERWISU URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

  • Serwis laptopów – komputerów
  • Sieci LAN
  • Montaż monitoringu IP
  • Serwis alarmów
  • Serwis drukarek 
  • Serwis kserokopiarek